Gói thầu thi công trạm bơm nước Malaysia

Gói thầu thi công trạm bơm nước Malaysia

Thi công tủ điện

Hệ thống SCADA

Lắp đặt thiết bị

Lập trình SCADA

Lập trình tại xưởng

Giám sát lắp đặt

 

 

Tin khác