Nhà thầu cơ điện thi công lắp đặt gói cảm biến nhà máy xi măng Insee Việt Nam

Nhà thầu cơ điện thi công lắp đặt gói cảm biến nhà máy xi măng Insee Việt Nam

  1. Lắp đặt tủ điện cảm biến

     2. Lập trình SCADA/DCS và PLC

 

Tin khác