Nhà thầu điện nâng cấp hệ thống DCS nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch

Nhà thầu điện nâng cấp hệ thống DCS nhà máy xi măng Holcim Nhơn Trạch

nâng cấp DCS và PLC

Lắp đặt thiết bị cảm biến

 

Tin khác